Nybyggeri

Vi udfører alle former for nybyggeri, lige fra indendørs snedkerarbejde med fokus på detaljen, og de rette materialer, til udendørs konstruktionsopgaver, og tøm-
rerarbejde som montage af spær, kviste, og tagkon-struktioner.

Loft-tomre-arbejde

Indendørs tømre- og snedkerarbejde

right-tomre

Tagkonstruktion, tagudskiftning

Vi kan hjælpe med at planlægge, og udføre dit nybyg-
geri, så det passer til andre bygninger og den om-kringliggende natur.

Vi sikrer samtidig, at der bliver anvendt de rigtige materialer, og arbejdet bliver udført med fokus på at være så energirigtigt som muligt.